O firmie

Przedsiębiorstwo Robót Budowlano-Kanalizacyjnych i Hydrotechnicznych „HYDROKAN” sp. z o.o. powstało 31.01.1990 r. w Gdańsku, jako firma prywatna. Główną działalnością firmy były usługi w zakresie udrażniania i oczyszczania kanalizacji wszelkiego typu, wykonawstwo nowych instalacji kanalizacyjnych, zarówno sanitarnych, jak i deszczowych.

 

W miarę rozrastania się przedsiębiorstwa, rozszerzono wachlarz usług o telewizyjną inspekcję kanałów

( tzw. „monitoring”). Początkowo była to prosta kamera czarno-biała, która pozwalała jednak stwierdzić aktualny stan techniczny sprawdzanego kanału.

 

Z upływem czasu, nasza firma stale wymieniała swój park maszynowyna coraz nowsze i bardziej wydajniejsze samochody specjalistyczne, służące do czyszczenia kanalizacji, oraz na coraz nowocześniejsze kamery inspekcyjne. W chwili obecnej posiadamy najnowocześniejszą, kolorową kamerę inspekcyjną z obrotową głowicą, z elektronicznym pomiarem spadków, możliwością wykonywania zdjęć kolorowych miejsc uszkodzonych. Zleceniodawca monitoringu otrzymuje po jego wykonaniu komplet dokumentów z płytą CD lub DVD.

 

W roku 2002 nasze przedsiębiorstwo przeniosło się do nowej siedziby w Gdańsku przy ul. Sztutowskiej 18c, gdzie mieści się do chwili obecnej. Duża powierzchnia zajmowanej przez nas posesji pozwala na właściwą eksploatację posiadanego przez firmę taboru samochodów specjalnych.

 

Przedsiębiorstwo Robót Budowlano-Kanalizacyjnych i Hydrotechnicznych „HYDROKAN” sp. z o.o. dążąc do podwyższenia poziomu świadczonych usług, uzyskało w 2003 r. certyfikaty: ISO 9001 (organizacyjny) i ISO 14001 (ochrony środowiska).